paltarlıq

paltarlıq
sif. Paltar tikmək üçün yarayan, paltar tikmək üçün ayrılmış. Paltarlıq çit. – Rüxsarə Nənəqız üçün aldığı paltarlıq parçanı, haşiyəli yaylığı, bir cüt də yastıdaban ayaqqabını çıxartdı. S. R.. // İs. mənasında. Paltar üçün parça. 5 metr paltarlıq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • donluq — 1. 1. sif. Dona yarayan, paltarlıq. Donluq parça. 2. is. Dona (paltara) yarayan parça; paltarlıq. 6 metr donluq aldım. – Şəhərin tüccarı və alış veriş adamları qaydanı gərək pozmasınlar. Qalabəyinin arvadına və qızına təzə çıxan parçalardan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərə — (Quba) bahalı paltarlıq parça (keçmişdə). – Suna xanum dərədən paltar tikmişdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sortuxlux — (Culfa) pencəklik, paltarlıq (parça). – Ge:rəm tükannan sortuxlux parça alam …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bibiyolu — is. etnoqr. Gəlinə toy parçası göndərildikdə, oğlan tərəfindən bibiyə hədiyyə edilən paltarlıq parça …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəlin-qız — top. Gənc qızlar və gəlinlər, qız gəlin. Kəndlilər uşaqlarına, gəlin qızlarına tuman, köynək, yaylıq, şal və qeyri paltarlıq alacaqlar. S. S. A.. <Xəlfə:> . . Gəlin aşaq dağ ardına, orda meydan düzəldək, qoy gəlin qız burda çalıb oynasın. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • koverkot — <ing. covertcoat> 1. Üst paltarlıq bahalı yun parça növü. 5 metr koverkot. Koverkotdan kostyum tikdirmək. 2. Bu parçadan tikilmiş. <Tələbəm> üçüncü gün koverkot kostyumla sarı tufli geymişdi. Qant.. İndi onun əynində bahalı kostyum,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • madapolam — <coğr. addan> Adətən alt paltarlıq, sıx ağ pambıq parça. // Həmin parçadan tikilmiş. Madapolam köynək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • paltarkəsdi — is. etn. Nişanlı qız üçün paltarlıq gətirmək və paltar biçmək mərasimi. Bir ildən sonra oğlan evi qız üçün paltar hazırlayıb qırmızı xonçalara qoyar və qız evinə aparardı. Bunun da adına paltarkəsdi deyərdilər. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ratin — <fr.> Üz tərəfində burulmuş xovları olan üst paltarlıq yun parça. 5 metr ratin. // Həmin parçadan tikilmiş. Ratin pencək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şotlandka — is. <rus.> Xana xana pambıq və ya ipək parça növü. Paltarlıq şotlandka. // Bu parçadan tikilmiş. Şotlandka köynək. Şotlandka paltar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”